TOPOLOGIA DO ENCONTRO - DAISY XAVIER E CÉLIA FREITAS